Moto vybavení a doplňky

Prohlédněte si katalog motovybavení a doplňků za dobré ceny.
Nabízíme helmy známých značek, kombinézy, motocyklovou obuv a další doplňky pro jízdu v jedné stopě.

Vybavení pro pravé motorkáře!
          Veškeré zboží skladem, připraveno k odeslání nebo k osobnímu vyzkoušení a odběru.

Reklamace

 

Vážený zákazníku,

Věnujte, prosím, patřičnou pozornost následujícím informacím. Upozorníme Vás na několik skutečností a poradíme Vám, jak se zakoupeným výrobkem zacházet a udržovat, tak aby Vám sloužil k Vaší spokojenosti. Vaše spokojenost je prvořadým cílem a prioritou společnosti Emilio-moto.

 

Tento reklamační list obsahuje veškeré informace a pokyny nutné ke správnému používání a údržbě výrobku. Veškeré výrobky nabízené prodejnou Emilio-moto splňují požadavky obvyklé jakosti příslušnými technickými normami platnými v České republice (Evropské Unii) a zároveň jsou za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečné, dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů. Pokud vznikne i přes veškeré úsilí společnosti Emilio-moto o zachování vysoké kvality nabízeného zboží, ze strany zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, upravuje postup zákazníka i společnosti Emilio-moto reklamační řád. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Nákupní doklad uschovejte pro případ reklamace.

 

Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti výrobků, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastnosti materiálu anebo na vady a nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby uvedenými v tomto reklamačním listu. Reklamace řízení může být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletně reklamované zboží s nákupním dokladem u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání Emilio-moto. Zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Emilio-moto je oprávněna odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, které nebude splňovat zásady obecné hygieny. Reklamovat zboží lze osobně po předchozí domluvě na adrese: Emilio-moto, Puškinovo náměstí 547/6, 160 00 Praha 6 nebo zasláním reklamovaného zboží pouze přes Českou poštu.


Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

 

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životností výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost výrobku kratší než záruční doba. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců.

 

  • Při výskytu odstranitelné vady (tj. vady, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží) má zákazník právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna. Společnost Emilio-moto vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu věci (lze vyměnit za jakékoli zboží). Pokud není výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vady odstranitelné, které však brání věc řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, má zákazník právo na výměnu nebo odstoupení od smlouvy.
  • Při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží za nové bezvadné nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vady neodstranitelné, které však nebrání řádnému užívání zboží a zákazník nepožaduje výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
  • Rozpor s kupní smlouvou. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak. Toto neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je společnost Emilio-moto povinna bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícím kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Při výběru výrobku dbejte na to, aby zvolený druh, velikost a charakteristika výrobku odpovídali Vašim potřebám. Nevhodně zvolený druh výrobku, velikosti nebo tvaru nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Nezapomeňte vzít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetření výrobku. Pouze výrobek dobře zvolený z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu výrobku. Po celou dobu užívání věnujte maximální pozornost všem základním pravidlům používání výrobku. Zvláště je nutné předcházet všem faktorům nepřízně ovlivňujícím plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: vysoká intenzita užívání výrobku, používání výrobku k nevhodnému účelu... atd. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu výrobku a jeho plně funkčnosti je pravidelná údržba. K ošetřování výrobku používejte pouze prostředky k tomu určené. V žádném případě nepoužívejte rozpouštědla ani jiné podobné látky (např.: aceton, líh). Mohlo by dojít k poškození výrobku. Nesprávná a nedostatečná údržba výrobku podstatně zkracuje jeho funkčnosti a životnost. Na kožené výrobky používejte výhradně přípravky určené k jejich čištění a impregnaci. Cordurové výrobky čistěte rovněž čistícími prostředky k tomu určenými nebo perte na 30° C v šetrném pracím prostředku. Nepoužívejte aviváž, změkčovací přípravky a bělidla. Neždímejte. Kožené výrobky jsou zhotovené z pravé kůže, proto mohou, zejména rukavice, pouštět přírodní barvivo. Toto není důvod k reklamaci výrobku.

 

Pevně věříme, že budete se zakoupeným výrobkem spokojeni.

 

V případě dotazů a připomínek nás můžete kontaktovat:

Emilio-moto, Puškinovo náměstí 547/6, Praha 6, 160 00

Tel.: +420 732 504 504

E-mail: emilnicek(zavináč)seznam.cz