Moto vybavení a doplňky

Prohlédněte si katalog motovybavení a doplňků za dobré ceny.
Nabízíme helmy známých značek, kombinézy, motocyklovou obuv a další doplňky pro jízdu v jedné stopě.

Vybavení pro pravé motorkáře!
          Veškeré zboží skladem, připraveno k odeslání nebo k osobnímu vyzkoušení a odběru.

Obchodní podmínky

Obrázky, texty i jejich části, uveřejněné na stránkách www.emilio-moto.cz jsou předmětem duševního vlastnictví. Veškeré jejich kopírování a šíření je, bez předcházejícího povolení provozovatele stránek, zakázáno.

 

Čl. I Základní údaje

Provozovatel internetového obchodu www.emilio-moto.cz je:
Emil Niček
IČ: 66393680

 

se sídlem: Puškinovo náměstí 547/6, Praha 6, 160 00, Česká Republika.
Provozovna: Puškinovo náměstí 547/6, Praha 6 - Dejvice, 160 00, Česká Republika.
Naše společnost není plátce DPH.
Bankovní spojení pro platby na účet: 5075160001/5500 (Raiffeisenbank a.s.)
Dále jen „Prodávající" či „Provozovatel"

 

Čl. II Významné pojmy

Níže uvedené pojmy mají následující význam:
E-shop je virtuální obchod Provozovatele www.emilio-moto.cz, který umožňuje vzdálený nákup Zboží.
Dostupnost se rozumí lhůta, do které je Prodávající schopen zakoupené Zboží připravit k osobnímu odběru, případně lhůta, do které je schopen zakoupené Zboží předat přepravci.
Košík je souhrn Zákazníkem vybraného Zboží, které zamýšlí koupit.
Reklamační řád je zvláštní součást obchodních podmínek, upravující postup při uplatnění vad Zboží.
Objednávka je projev vůle Zákazníka zakoupit Zboží učiněný prostřednictví E-shopu, který směřuje vůči Prodávajícímu.
Zákazníkem se rozumí fyzická či právnická osoba, která prostřednictvím E-shopu projevuje vůli uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je Zboží.
Zbožím se rozumí produkty, vystavené v E-shopu za účelem jejich prodeje.
Uživatelský účet je zákaznické prostředí, které si Zákazník vytvoří registrací v E-shopu. Slouží k opakovanému nákupu, kdy Zákazník nemusí znovu vyplňovat osobní a fakturační údaje. Dále slouží ke sledování probíhajících i uskutečněných nákupů.
Registrací se rozumí proces založení virtuálního Uživatelského účtu Zákazníka v E-shopu.

 

Čl. III Dostupnost vystaveného zboží

Produkty uváděné na stránkách www.emilio-moto.cz jsou předmětem nabídky ke koupi.

Veškeré přilby a hledí skladem ihned k prodeji nebo odeslání.
Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží. Informace uváděné u jednotlivých položek mají nezávaznou informativní povahu. Skutečná Dostupnost jednotlivých položek bude potvrzena Provozovatelem na základě konkrétní žádosti Zákazníka. Všechny přilby nabízené na stránkách www.emilio-moto.cz jsou prodávány s čirým hledím. Zabarvené hledí je možno dokoupit zvlášť (není homologováno pro provoz na veřejných komunikacích v ČR). Pokud Vám nesedí velikost objednaného zboží přes internet u firmy www.emilio-moto.cz, rádi Vám zboží na Vaše náklady vyměníme pokud nám zboží zašlete ihned po vyzkoušení nepoškozené, nepoužité v originálním balení, pokud bude Vámi požadována velikost momentálně skladem. Veškeré námi nabízené zboží je originál.

 

Čl. IV Objednávka

Objednávku lze učinit pouze prostřednictvím Uživatelského účtu Zákazníka.
Objednávka Zboží se provádí vybráním Zboží a jeho vložení do Košíku. Závaznou se pro Zákazníka stává Objednávka odesláním Provozovateli prostřednictvím E-shopu.

Po vyplnění a odeslání Objednávky Zákazníkem stanoveným způsobem, obdrží od Prodávajícího prostřednictvím e-mailové pošty písemné potvrzení objednávky.

Potvrzení objednávky obsahuje: Číslo objednávky, kontaktní údaje, fakturační, příp. doručovací adresu, položky objednávky, cenu objednaného zboží vč. DPH, formu přepravy a cenu přepravy vč. DPH.
V den, kdy bude možné si zakoupené (objednané) Zboží odebrat na provozovně, případně kdy bude předáno přepravci, bude Zákazník o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailové pošty, příp. telefonicky.

Provozovatel si vyhrazuje právo Objednávku zrušit bez udání důvodů. Zrušení objednávky může Provozovatel učinit nejpozději před odesláním zboží Zákazníkovi.

Vlastnické právo k Zboží přechází na Zákazníka po zaplacení celé kupní ceny a převzetí věci.

 

Čl. V Doprava

Zákazník vždy platí stejnou cenu přepravy bez ohledu na počet balíků, které obdrží. Neplatí též za nadstandardní rozměry zásilky, či za vyšší hmotnost zásilky.
Zákazník si může vybrat z těchto možností dopravy za níže uvedené ceny:


Přehled cen:

  • Obchodní balík České pošty při platbě předem: 130 Kč (dle výše objednávky, viz níže) hmotnost do 4,9 kg před provedením platby doporučuji ověřit dostupnost zboží
  • Obchodní balík České pošty při platbě předem: 170 Kč (dle výše objednávky, viz níže) hmotnost 5 - 9,9 kg před provedením platby doporučuji ověřit dostupnost zboží
  • Obchodní balík České pošty při platbě předem: 210 Kč (dle výše objednávky, viz níže) hmotnost 10 - 14,9 kg před provedením platby doporučuji ověřit dostupnost zboží
  • Obchodní balík České pošty + doběrečné při platbě na dobírku: 180 Kč hmotnost do 4,9 kg
  • Obchodní balík České pošty + doběrečné při platbě na dobírku: 220 Kč hmotnost 5 - 9,9 kg
  • Obchodní balík České pošty + doběrečné při platbě na dobírku: 260 Kč hmotnost 10 - 14,9 kg
  • Osobní odběr s možností vyzkoušení zboží na provozovně e-shopu, otevírací doba Pondělí - Neděle po telefonické dohodě: Puškinovo náměstí 547/6, Praha 6 - Dejvice, 160 00, Česká Republika. Platba pouze hotově.
  • Zboží zasíláme pouze v rámci České republiky.

 

Čl. VI Záruční doba

Prodávající poskytuje na veškeré Zboží nabízené v E-shopu zákonnou záruku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Kratší životnost Zboží, která vyplývá z podstaty Zboží, nezakládá odpovědnost prodávajícího a vadu vzniklou v přímé souvislosti s takovouto kratší životností nelze reklamovat.

 

Záruční lhůta počíná běžet okamžikem převzetí Zboží Zákazníkem.
Záruční lhůta se vztahuje pouze na Zákazníky, kteří vystupují v tomto vztahu jako spotřebitel dle občanského zákoníku.


Způsob uplatnění práv z vady výrobku upravuje Reklamační řád.
Reklamující souhlasí s dobou pro vyřešení reklamace u zboží AGV, Dainese (30 dnů) od podání reklamace. Kupující je povinen dodané zboží při převzetí řádně prohlédnout.

 

Čl. VII Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy vzniklé nákupem Zboží v E-shopu, jestliže Prodávající významným způsobem poruší některou ze svých povinností.
Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku, má dále právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží a to bez udání důvodu. Toto právo Zákazníku svědčí v případech a za podmínek stanovených zákonem.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy nejpozději před odesláním Zboží. Důvodem pro odstoupení Prodávajícím může být pouze nedostupnost předmětného Zboží, podstatná změna ceny Zboží, případně jiné faktické skutečnosti, které Prodávajícímu nepřiměřeně stěžují dostát závazkům ze smlouvy vyplývajících, přičemž tyto skutečnosti vznikly nezávisle na vůli Prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy musí mít ve všech případech písemnou formu. Za písemnou formu se považují i prostředky elektronické komunikace.

 

Čl. VIII Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Pro tento případ je Provozovatel registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038038.
Shromážděné osobní údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj Souhlas, může mu Provozovatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení.
Souhlasem se rozumí zaškrtnutí políčka souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je nutné zaškrtnout při vytvoření Uživatelského účtu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do svého Uživatelského účtu.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na emilnicek@seznam.cz ve kterém tento nesouhlas projeví či telefonicky na tel. čísle 732 - 504 504.

 

Čl. IX Závaznost

Tyto obchodní podmínky jsou závaznou součásti právních vztahů vyplývajících z koupě a prodeje Zboží mezi Prodávajícím a Zákazníkem.
Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit, přičemž veškeré jejich změny budou uveřejněny na stránkách www.emilio-moto.cz . Závaznost takto změněných podmínek počíná jejich zveřejněním.
Veškeré právní vztahy vyplývající z koupě a prodeje Zboží se řídí českým právem, jestliže kogentní normy mezinárodního práva nestanoví něco jiného.

 

Čl. X Ostatní ujednání

Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po Zákazníkovi platbu předem, v případě oprávněných obav Provozovatele, že Zákazník Zboží zaslané na dobírku bez oprávněného důvodu nepřevezme.
Veškerými pojmy, které začínají velkými písmeny, se rozumí pojmy definované v čl. I a II těchto obchodních podmínek.

 

etržby

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.